Search This Blog

Tuesday, April 15, 2014

Cisco IOS change Destination NATIn the following lab I will demonstrate how to change the packet destination using NAT.

This is the topology I used (please ignore SERVER2 and SERVER3):Let’s say that SERVER1 (192.168.10.1) need to access HOST1 but he is not allowed to use HOST1 real IP - which is 192.168.20.1, so in this case we will have to change the destination IP. Also HOST1 doesn’t know SERVER1 IP so we will have to do source NAT as well.

HOST1 relevant configuration:

interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 speed 100
 full-duplex
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.20.254

R2 relevant configuration:

interface FastEthernet0/0
 ip address 10.1.0.2 255.255.255.0
 speed 100
 full-duplex
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
 speed 100
 full-duplex

Note that even R2 doesn’t know network 192.168.10.0/24!

SERVER1 relevant configuration:

interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 speed 100
 full-duplex
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.254

And R1 relevant configuration:

interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
 ip virtual-reassembly
  speed 100
 full-duplex
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
 ip virtual-reassembly
 speed 100
 full-duplex

So first let’s configure R1 interfaces according to their part in the NAT topology, Fa0/0 is the INSIDE while Fa0/1 is the OUTSIDE:

interface FastEthernet0/0
 ip nat inside
!
interface FastEthernet0/1
 ip nat outside

Then we will configure the NAT statement:

ip nat outside source static 192.168.20.1 2.2.2.2 add-route

Whenever a packet goes through the OUTSIDE NAT interface with destination IP of 2.2.2.2 R1 will change the destination to 192.168.20.1 and will add a static route to 2.2.2.2 in his routing table.

Now we need to change also the source IP – 192.168.10.1 to something that R2 and HOST1 will know like 10.1.0.1 (R1 outside interface)

ip access-list standard ACL_LAN
 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
!
ip nat inside source list ACL_LAN interface FastEthernet0/1 overload

Now let’s verify SERVER1 can ping HOST1 IP:

SERVER1#ping 2.2.2.2      

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 132/192/280 ms
SERVER1#

And the process in R1 (debug ip packet and ip nat detailed with no ip route-cache):

*Mar  1 01:28:01.287: IP: tableid=0, s=192.168.10.1 (FastEthernet0/0), d=2.2.2.2 (FastEthernet0/1), routed via FIB
*Mar  1 01:28:01.291: NAT: [0] Allocated Port for 192.168.10.1 -> 10.1.0.1: wanted 20 got 20
*Mar  1 01:28:01.291: NAT: setting up outside mapping 2.2.2.2->192.168.20.1, with mapping-id 0
*Mar  1 01:28:01.291: NAT: i: icmp (192.168.10.1, 20) -> (2.2.2.2, 20) [96]    
*Mar  1 01:28:01.295: NAT: s=192.168.10.1->10.1.0.1, d=2.2.2.2 [96]
*Mar  1 01:28:01.295: NAT: s=10.1.0.1, d=2.2.2.2->192.168.20.1 [96]
*Mar  1 01:28:01.295: IP: s=10.1.0.1 (FastEthernet0/0), d=192.168.20.1 (FastEthernet0/1), g=10.1.0.2, len 100, forward

Note how R1 do outside mapping from 2.2.2.2 to 192.168.20.1 and allocate port to 192.168.10.1 from 10.1.0.1 as part of the PAT (Port Address Translation).

R1 routing table:

R1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
S       2.2.2.2 [1/0] via 192.168.20.1
C    192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.20.0/24 [1/0] via 10.1.0.2
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       10.1.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1

1 comment:

 1. tinh trùng ra ngoài không khí sống được bao lâuNhiều nghiên cứu cho thấy việc bạn ở trong môi trường có nhiệt độ cao sẽ làm cho số lượng tinh trùng bị giảm, nếu ở trong môi trường mát mẻ thì tinh trùng sẽ được sản sinh nhanh hơn.
  tinh trùng sống được bao lâu khi ra ngoàiViệc bạn mặc quần quá chật hay để điện thoại di động vào túi quần sẽ làm cho việc sinh tinh trở nên bị hạn chế.
  tinh trùng xy sống được bao lâu trong tử cungỞ nam giới vấn đề sinh ra tinh trung kéo dài rất dài chính vì thế vì sao qua tuổi 70 nam giới vẫn có khả năng sinh con bình thường.
  tinh trùng xuất ra ngoài sống được bao lâuMỗi ngày tinh hoàn sản sinh ra khoảng 100 triệu con tinh trùng một số lượng rất nhiều.
  tinh trùng sống được bao lâu ở môi trường ngoàiSau khi quan hệ khoảng vài triệu con tinh trùng được giải phóng vào trong âm đạo của người phụ nữ nhưng thật không may trong số đó chỉ có khoảng vài con là còn sống sót do trong môi trường âm đạo có rất nhiều axit khiến cho các tinh binh dễ bị chết.
  tinh trùng sống được bao lâu trong tinh hoànCũng chính nhờ những tinh binh đã ngã xuống làm tấm đệm cho những tinh binh khỏe mạnh có thể bước vào vòng trong một cách an toàn.
  tinh trùng sống được bao lâu ở bên ngoàiKhi gần đến tử cung có khá nhiều chất dịch loãng, dịch nhầy ngăn cản bước tiến của các tinh binh

  ReplyDelete